Đăng nhập

Cổng TTĐT Phường Cẩm Thượng - TP Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Ủy ban nhân dân - Phường Cẩm Thượng

Khối Ủy ban nhân dân phường

1. Đ/c Đinh Văn Tuyến - Chủ tịch UBND phường

2. Đ/c Đinh Duy Động - Phó Chủ tịch UBND phường

3. ​Đ/c Hoàng Thành Công - Trưởng Công an phường

4. Đ/c Vũ Đăng Quân - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường​

5. Đ/c Đinh Thị Cúc - Công chức Văn phòng – Thống kê

6. Đ/c Vũ Thị Thanh ThưVăn phòng – Đảng ủy Nội vụ

7. Đ/c Phạm Minh ViệtCông chức Kế toán – Tài chính

8. Đ/c Bùi Thị Hải HàCông chức Tư pháp – Hộ tịch

9. Đ/c Nghiêm Thị Lan AnhCông chức Lao động Thương binh & Xã hội

10. Đ/c Nghiêm Công MạnhCông chức Địa chính – Xây dựng

11. Đ/c Phạm Quang BìnhCông chức Địa chính – Môi trường

12. Đ/c Đinh Văn ThếCông chức Văn hóa – Xã hội

13. Đ/c Trần Văn ThưCông chức Công chức Tư pháp – Hộ tịch​​